ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ II - 2016-2017 స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ - జనరల్ స్టడీస్ మరియు మెంటల్ ఎబిలిటీ

APPSC Group II Notification (No.18/2016) was released in 2016.

Test Booklet Series A
Time Allowed 2 Hours 30 Minutes
Maximum Marks 150
Total Questions 150
Marks Per Question 1

Go to top.